हे गोविन्द हे गोपाल हे दयाल लाल Hey Govind Hey Gopal Hey Dayal Laal – Bhakti Sangeet

 

हे गोविन्द हे गोपाल हे दयाल लाल Hey Govind Hey Gopal Hey Dayal Laal

हे गोविन्द हे गोपाल, हे गोविन्द हे गोपाल
हे दयाल लाल

प्राणनाथ अनाथ सखे
दीन दर्द निवार
हे गोविन्द हे गोपाल…

हे समरथ अगम्य पूर्ण
मोह माया धार
हे गोविन्द हे गोपाल…

अंध कूप महा भयान
नानक पार उतार
हे गोविन्द हे गोपाल…

Random Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*