Shyama Tera Pyar Kande di eh Taar | श्यामा तेरा प्यार कंडे दी ए तार | Hindi Lyrics

श्यामा तेरा प्यार कंडे दी ए तार,
ईदे ते चलना सोखा नियो, जू नंगी तलबार,
ओ श्यामा तेरा प्यार कंडे दी ए तार….

मीरा भाई ने मर मर पाया,
जहर प्याला हिक नाल लाया,
जहर प्याला पिन लगी, आ गए कृष्ण मुरार,
ओ श्यामा तेरा प्यार कंडे दी ए तार….

धन्ने भक्त ने मर मर पाया,
साग ते टोडे दा भोग लगाया,
जदो श्याम घर बिच आए धन्ना दिता तार,
ओ श्यामा तेरा प्यार कंडे दी ए तार….

Random Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*